Asociația ȘTIM (STEM Education)

  

Scopul Asociației ȘTIM (STEM Education)

a) Crearea, dezvoltarea și promovarea unui cadru de lucru educațional de tip STEM, sistem educațional centrat pe copii, pe bază de cursuri, experimente, inovații și invenții, folosind tehnologia ca instrument de învățare, sistem capabil să le ofere o educație completă, echilibrată și de calitate, în acord cu cerințele și progresul tehnicii.

b) Conștientizarea și recunoașterea necesității introducerii educației STEM în curriculum-ul școlar la nivel național, având în vedere contextul economic și social prezent și viitor, la nivel național și la nivel internațional, și întreprinderea de activități și acțiuni menite să conducă la adăugarea disciplinei "Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică (ȘTIM)" ca disciplină opțională sau activitate extrașcolară în învățământul primar și gimnazial public și privat din România.

c) Crearea și promovarea auxiliarelor curriculare (manual, caietul elevului, ghidul profesorului) ca material bibliografic pentru disciplina opțională "ȘTIM" în învățământul primar și gimnazial public și privat din România.


Asociatia ȘTIM (STEM Education)

contact [@] stim.org.ro / (+4) 0723.64.72.72

Adresa: Pitești, Str. Hamangiu nr. 5C, 110194, Jud. Argeș, România
Email: contact [at] stim.org.ro / stim.org.ro [at] gmail.com

Certificat de înregistrare: 45/RA/2017
Registrul Național ONG: 25638/A/2017
C.I.F.: 38442808

IBAN: RO96 RNCB 0022 1566 7723 0001
Banca Comercială Română - BCR SJ Argeș