ȘTIM - Laboratoare online PhET


Numele "PhET" a fost inițial un acronim pentru "Physics Education Technology". PhET include acum simulări despre multe alte subiecte în afară de fizică, astfel încât acronimul a devenit limitat, dar echipa PhET a decis să păstreze numele deoarece este recunoscut pe scară largă.

Ciclul primarArithmetic
Arithmetic
Balancing Act
Balancing Act
Make a Ten
Make a Ten
Color Vision
Color Vision
Area Builder
Area Builder

Ciclul gimnazialBalloons and Static Electricity
Balloons and Static Electricity
Wave on a String
Wave on a String
Unit Rates
Unit Rates
Under Pressure
Under Pressure
States of Matter
States of Matter
Resistance in a Wire
Resistance in a Wire
Proportion Playground
Proportion Playground
Projectile Motion
Projectile Motion
Plinko Probability
Plinko Probability
pH Scale Basics
pH Scale Basics
pH Scale
pH Scale
Pendulum Lab
Pendulum Lab
Ohm's Law
Ohm's Law
Molecule Shapes
Molecule Shapes
Molecules and Light
Molecules and Light
Isotopes and Atomic Mass
Isotopes and Atomic Mass
Gravity And Orbits
Gravity And Orbits
Graphing Slope-Intercept
Graphing Slope - Intercept
Function Builder
Function Builder
Fraction Matcher
Fraction Matcher
Forces and Motion
Forces and Motion
Faraday's Law
Faraday's Law
Energy Skate Park
Energy Skate
Park
Concentration
Concentration
Circuit Construction
Circuit Construction
Charges And Fields
Charges And Fields
Capacitor Lab
Capacitor Lab
Bending Light
Bending Light
Balancing Chemical Equations
Balancing Chemical Equations
Acid-Base Solutions
Acid-Base Solutions