Donatii - Asociatia STIM (STEM Edcuation)


Donații online:

- PayPal / Card bancar:

DonateDescărcare formulare (după completare, vă rugăm să le trimiteți la: contact [@] stim.org.ro)

- Contract donație persoană fizică


Firmele pot direcţiona până la 20% din impozitul pe profit pe care îl datorează statului, către o organizaţie neguvernamentală. Firma sponsor va putea să scadă din impozitul pe profit pe care îl datorează, suma integral acordată ca sponsorizare, dacă sponsorizarea acordată este mai mică decât 0,5% din cifra de a afaceri a companiei şi nu depăşeşte 20% din impozitul pe profit datorat.

- Contract sponsorizare persoană juridicăContribuabilii persoane fizice pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat Statului, conform Art. 57 alin. (4) și Art. 84 alin. (2) din OUG nr. 138/2004 pentru modificarea și completarea Legii privind Codul Fiscal nr. 571/2003 și aplicată prin Legea nr. 163/2005.
Astfel persoanele fizice pot sponsoriza entitățile nonprofit care funcționeaza conform OG 26/2000 cu privire la asociații si fundații.

- Declarația 200 - Donează 2% din impozitul pe venit (venituri din salarii și activități independente sau numai din activități independente)


- Declarația 230 - Donează 2% din impozitul pe venit (venituri numai din salarii)